Úvodní stránka

Celkový přehled

Výběr oblasti

Výběr období

Výběr typu informace

Platnost data

Práce s grafem

Tabulková data

 

 

Horní lišta okna je tvořena panelem se seznamem měřicích stanic. Tyto stanice zaznamenávají meteo data a následně je vyhodnocují. V naší webové meteo stanici si jen vybereme region, ze kterého chceme informace zobrazit. Aktuálně vybraná stanice je označena tmavší barvou a malou značkou - šipkou pod názvem stanice.