Úvodní stránka

Celkový přehled

Výběr oblasti

Výběr období

Výběr typu informace

Platnost data

Práce s grafem

Tabulková data

 

 

Graf, ve kterém je křivka zobrazena, má dvě osy - na svislé jsou vynášeny hodnoty pro danou oblast měřených údajů (teploty, rychlosti apod.), vodorovná osa vyjadřuje časové úseky měření. Při najetí kurzoru myši na libovolnou část grafu se na křivce vytvoří bod (pro lepší orientaci) a zároveň zobrazí souhrnné informace o datu měření s přesnou hodnotou.

Přímo v grafu můžeme myší označit (tažení myši při současně stisknutém levém tlačítku) libovolnou část křivky - po uvolnění stisknutí tlačítka myši dojde k roztažení této vybrané části na celou délku (šířku) grafu.

Shodného efektu zvětšení dosáhneme nastavením levé a/nebo pravé zarážky, které jsou umístěné na obou koncích posuvníku pod grafem. Těmito zarážkami můžeme vrátit graf do původního stavu, kdy zobrazoval delší období. Samotný posuvník slouží k plynulému přechodu zobrazení grafu v okamžiku jeho zvětšení.