Úvodní stránka

Celkový přehled

Výběr oblasti

Výběr období

Výběr typu informace

Platnost data

Práce s grafem

Tabulková data

 

 

Pro načtení grafu je třeba nejprve vybrat časový úsek, ve kterém chceme data sledovat. To provádíme pomocí políček Grafy od - do nebo Tabulková data. Po kliknutí do těchto políček se zobrazí prvek kalendář, ve kterém si můžeme přehledně vybrat požadované dny.

Chceme-li upravit i rok, zvolíme nejdříve měsíc a den v kalendáři, stisknutím příslušného dne se datum propíše do políčka, ve kterém můžeme následně upravit

letopočet. Datum můžeme samozřejmě vepsat přímo bez použití kalendáře.

V aplikaci rozlišujeme dva typy datumu - pro grafy a pro tabulkové souhrny. Zatímco první zobrazuje data graficky a je možné si jej dále upravovat (zoom) a posouvat, tabulková verze přehledu je statický výpis, obsahující rozšířenou sadu dat.