Úvodní stránka

Celkový přehled

Výběr oblasti

Výběr období

Výběr typu informace

Platnost data

Práce s grafem

Tabulková data

 

 

Po vložení správné adresy www.meteostanice-rcs.cz se do prohlížeče načte stránka s ovládacími prvky pro výběr regionu (meteo stanice), kalendářem pro volbu sledovaného období a tlačítka pro přepínání mezi typy sledovaných informací s možností souhrnů v tabulkové podobě. Data jsou zobrazována v grafu, který načte zvolený typ informací v daném regionu a vybraném datu.